DSC02535
IMG_6105
IMG_9305
DSC03063
TourEiffel
IMG_0760
DSC02966
Baltico5
181
IMG_4707
IMG_4643
IMG_0186
Orcas
IMG_0407
IMG_8250
IMG_6245
IMG_3394
IMG_8350
IMG_6221
IMG_5675
Algemene voorwaarden

OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de klant en Mijnvakantiecoach.nl komt tot stand wanneer de klant het reisvoorstel heeft geaccepteerd, de opdrachtskosten heeft betaald en opdracht aan Mijnvakantiecoach.nl heeft gegeven om definitief te boeken. Daarvoor wordt ook het aanmeldingsformulier per email gestuurd. Deze dient volledig ingevuld aan Mijnvakantiecoach.nl teruggestuurd te worden.

 

Met beide betalingswijze (eigen creditcard en prepaid), is de overeenkomst voor de geboekte reisonderdelen uitsluitend tussen de klant en de verschillende dienstverleners. De klant heeft het reisvoorsteel van Mijnvakantiecoach.nl goedgekeurd en de opdracht gegeven aan Mijnvakantiecoach.nl om deze diensten in zijn/haar naam te reserveren. Mijnvakantiecoach.nl is dus een bemiddelaar en kan vervolgens niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schlechte of niet uitvoering van diensten van derde.

 

BETALING

Om een eerste gedetaillerde reisschema te ontvangen worden er opdrachtskosten in rekening gebracht. Deze dienen omgaande op de rekening van Mijnvakantiecoach.nl betaald te worden. Indien de reis definitief geboekt wordt, worden deze kosten met de bemiddelingskosten verrekend.

Bij het sluiten van de overeenkomst met Mijnvakantiecoach.nl is de reiziger verplicht alle persoonlijke gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden opgenomen in het aanmeldingsformulier.

Geeft de klant toestemming aan Mijnvakantiecoach.nl om zijn/haar creditcard gegevens te gebruiken om de boekingen in zijn/haar naam te maken, dient de klant zijn/haar creditcardgegevens in het aanmeldingsformulier in te vullen. Om de veiligheid van de creditcardgegevens te garanderen, wordt alleen een gedeelte van de gegevens in het aanmeldingsformulier aangevraagd. De CVC code wordt telefonisch doorgegeven.

Kiest de klant liever voor de prepaid betaling, dient de klant 100% van het door hem/haar aangegeven budget omgaande aan Mijnvakantiecoach.nl te betalen. De boekingen worden gemaakt uit het prepaid budget totdat die bereikt is. Het aangegeven budget wordt niet overschijden. In het geval dat het prepaid bedrag niet bereikt wordt, ontvangt de klant het verschil met de daadwerkelijke reissom gewoon terug. Er worden geen boekingen gemaakt zonder dat het budget eerst aan Mijnvakantiecoach.nl wordt betaald.

In beide gevallen, ontvangt de klant een bevestiging van boeking voor elk onderdeel van de reis op het moment van boeken met een overzicht van de prijs.

Voor vertrek ontvangt de klant een factuur voor de bemiddelingskosten van de vakantiecoach.  De bemiddelingskosten worden berekend over de totale reissom.

 

Met betaling met eigen creditcard is de totale reissom de som van alle bedragen van uw boekingen die met uw eigen creditcard werden betaald en de reisonderdelen die Mijnvakantiecoach.nl voor u heeft moeten betalen.

Met een prepaid betaling is de totale reissom de som van alle bedragen van de boekingen die MijnvakantieCoach.nl voor u heeft gemaakt. In het geval dat het prepaid bedrag niet bereikt wordt, ontvangt u het verschil met de daadwerkelijke reissom gewoon terug.

In beide gevallen, worden de opdrachtskosten met de bemiddelingskosten verrekend. Pas als het totale factuurbedrag per overboeking is voldaan ontvangt de klant de reisbescheiden (alle e-tickets en overige e-bevestigingen voor elk reisonderdeel van de reis).

 

Bij niet tijdige betaling ontvangt de klant een schriftelijke aanmaning en heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag direct over te maken. Als betaling uitblijft wordt de overeenkomst geannuleerd. Vervolgens worden alle losse onderdelen van de reis gecanceleerd volgens de voorwaarden van de betreffende reisorganisatie(s). Mijnvakantiecoach.nl  zal het bedrag van de factuur plus 100,00 eur annuleringskosten verrekenen met de bedragen die na annulering teruggestort kunnen worden.

 

VALUTA OMZETTINGEN

De bedragen die van de klants creditcard afgeboekt worden voor bepaalde diensten in het buitenland zijn het resultaat van een omrekening vanuit een vreemde valuta. Het uiteindelijk met de creditcard verrekende bedrag kan daarom afwijken, afhankelijk van de gehanteerde koers. Deze zal echter niet meer dan 3% moeten zijn. De bemiddelingskosten van de vakantiecoach worden berekend op basis van de geldende dagkoers op http://www.xe.com/ op de datum van de factuur.

 

DE BEMIDDELINGSKOSTEN VAN MIJNVAKANTIECOACH.NL

De factuur voor de bemiddelingskosten wordt pas gestuurd als alle verschillende losse onderdelen van de reis geboekt zijn. Voor een overzicht van de bemiddelingskosten, zie Bemiddelingskosten. De diensten van Mijnvakantiecoach.nl eindigen op het moment dat de klant de reisbescheiden ontvangt. Natuurlijk is Mijnvakantiecoach.nl altijd bereid om de klant advies te geven op een later moment van zijn/haar reis.

 

REISONDERDELEN DIE NIET MET DE CREDITCARD GEBOEKT KUNNEN WORDEN

Op de factuur van de bemiddelingskosten en met betaling met eigen creditcard, kunnen bepaalde overige kosten vermeld worden. Het betreft kosten van losse onderdelen van de reis die niet met uw creditcard betaald konden worden. Deze kosten heeft Mijnvakantiecoach.nl voor de klant voorgeschoten en dienen door de klant betaald te worden.

 

VERZEKERING

Mijnvakantiecoach.nl biedt geen verzekeringsmogelijkheden aan. Vervolgens wordt het aangeraden om zelf een verzekeringspolis af te sluiten. Meer informatie kunt u vinden op Tips & Links.

 

REISDOCUMENTEN EN INENTINGEN

Mijnvakantiecoach.nl zal proberen, wanneeer mogelijk, om informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied te verstreken. 

Toch zal de reiziger zelf bij de betrokken instanties de nodige informatie opvragen. De verantwoordelijkheid voor het beschikken over de vereiste en geldige reisdocumenten ligt bij de reiziger. Bij het ontbreken van enig (geldig) document komen alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger. Meer informatie kunt u vinden op Tips & Links .

 

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Mijnvakantiecoach.nl kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van diensten van derden. De relatie, en dus de overeenkomst, bestaat uitsluitend tussen de leverancier van elk reisonderdeel en de klant zelf.

Mijnvakantiecoach.nl is verplicht tot een professionele uitvoering van de overeenkomst, maar is niet aansprakelijk bij schade van eigendommen, natuurrampen, politieke omstandigheden, ziekte van de reiziger, diefstal en verlies, vertragingen en wijzigingen in vliegschemas of overmachtsituaties.

Indien de reis voor vertrek of tijdens de reis geannuleerd moet worden wegens overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, zwaar politieke onrust, is daarvoor Mijnvakantiecoach.nl niet aansprakelijk en de reiziger kan geen verzoek voor compensatie indienen. Natuurlijk is Mijnvakantiecoach.nl altijd bereid om de klant te adviseren.

 

WIJZIGINGEN/ ANNULERING DOOR DE REIZIGER / MIJNVAKANTIECOACH.NL

Voor wijzigingen/annulering van diensten na de totstandkoming van de overeenkomst gelden alleen de voorwaarden van de betreffende leverancier(s). Mijnvakantiecoach.nl dient de klant op de hoogte te stellen van de bepalingen en kosten welke de leverancier(s) hanteren bij wijzigingen en/of annulering van de dienst.

 

De reeds aan Mijnvakantiecoach.nl betaalde opdrachtskosten zijn in geval van annulering niet restitueerbaar. De bemiddelingskosten voor de al door Mijnvakantiecoach.nl geboekte reisonderdelen dienen dan ook door de klant betaald te worden.

 

Per wijziging van een al geboekte dienst worden naast de eventuele meerkosten van de leverancier, 30,00 eur wijzigingskosten doorberekend.

De meerkosten en wijzigingskosten dienen per omgaande betaald te worden.

Bij annulering van reeds geboekte diensten, worden er annuleringskosten van 50.00 eur per boeking doorberekend.

Bij annulering van nog niet geboekte diensten, waarvoor de klant wel al opdracht heeft gegeven, worden geen annuleringskosten doorberekend. Maar deze worden alsnog in de totale reissom meegerekend voor het berekenen van de bemmidelingskosten die wel voldaan dienen te worden.

Kosten zoals reiskosten (vliegtickets, autohuur etc...), verblijfskosten, telefoonkosten... waarvoor geen volledige bedrag bij de leverancier terug gehaald kan worden, worden niet gerestitueerd. De klant mag vervolgens geen terugbetaling van deze kosten eisen.

Bij annulering van diensten gelden alleen de voorwaarden van de betreffende leverancier(s). Met prepaid betaling, zal Mijnvakantiecoach.nl het bedrag van de factuur van de bemiddelingskosten plus 100,00 eur annuleringskosten verrekenen met de bedragen die na annulering teruggestort kunnen worden. Met betaling met eigen creditcard dient de klant het bedrag van de factuur van de bemiddelingskosten plus 100.00 eur annuleringskosten per omgaande te betalen.

 

VLUCHTINFORMATIE

Bij boeking van een vlucht worden de geplande vluchttijden vermeld.

Deze tijden zijn echter altijd onder voorbehoud van wijziging. In het geval van wijziging zal Mijnvakantiecoach.nl altijd kosteloos de reis proberen aan te passen. 

Mijnvakantiecoach.nl is niet aansprakelijk als de reiziger het aangeboden alternatief niet accepteert en is geen reden voor annulering van de reis.

 

KLACHTEN

Klachten tijdens de reis moeten direct aan de leverancier van de betreffende dienst worden gemeld. Mijnvakantiecoach.nl is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van diensten van derden.

Klachten over de prestaties van uw vakantiecoach kunt u direct aan Mijnvakantiecoach.nl in Nederland sturen.