DSC02535
IMG_6105
IMG_9305
DSC03063
TourEiffel
IMG_0760
DSC02966
Baltico5
181
IMG_4707
IMG_4643
IMG_0186
Orcas
IMG_0407
IMG_8250
IMG_6245
IMG_3394
IMG_8350
IMG_6221
IMG_5675
Algemene voorwaarden

OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de klant en Mijnvakantiecoach.nl komt tot stand wanneer de klant het reisvoorstel heeft geaccepteerd, de opdrachtskosten heeft betaald en opdracht aan Mijnvakantiecoach.nl heeft gegeven om definitief te boeken. Daarvoor wordt ook het aanmeldingsformulier per email gestuurd. Deze dient volledig ingevuld aan Mijnvakantiecoach.nl teruggestuurd te worden.

Met beide betalingswijze (eigen creditcard en prepaid), is de overeenkomst voor de geboekte reisonderdelen uitsluitend tussen de klant en de verschillende dienstverleners. De klant heeft het reisvoorsteel van Mijnvakantiecoach.nl goedgekeurd en de opdracht gegeven aan Mijnvakantiecoach.nl om deze diensten in zijn/haar naam te reserveren. Mijnvakantiecoach.nl is dus een bemiddelaar en kan vervolgens niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schlechte of niet uitvoering van diensten van derde. Alleen de algemene voorwaaden van die derden dienstverleners zijn dus van toepassing. 

 

PAKKETREIS/GEKOPPELD REISARRANGEMENT

Vanaf 1 juli 2018 gelden nieuwe regels voor het aanbieden van pakketreizen en gekoppelde’ reisarrangementen.

Pakketreis:

  • Organisator verantwoordelijk voor het hele pakket
  • Verregaand insolventiebescherming: terugbetaling alle reisgelden garanderen en (bij personenvervoer) repatriëring
  • Gedetailleerde informatieverplichting

Gekoppeld reisarrangement (GRA):

  • Handelaar alleen verantwoordelijk voor uitvoeren eigen dienst (in dit geval de bemiddeling)
  • Beperkte insolventiebescherming (terugbetaling van de door de handelaar ontvangen bedragen) en (bij personenvervoer) repatriëring

Mijnvakantiecoach.nl is een facilitator van gekoppelde reisarrangementen en dat betekent voor onze klanten: 

 

BETALING

Om een eerste gedetaillerde reisschema te ontvangen worden er opdrachtskosten in rekening gebracht. Deze dienen op de rekening van Mijnvakantiecoach.nl betaald te worden. Indien de reis definitief geboekt wordt, worden deze kosten met de bemiddelingskosten verrekend.

Bij het sluiten van de overeenkomst met Mijnvakantiecoach.nl is de reiziger verplicht alle persoonlijke gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden opgenomen in het aanmeldingsformulier.

Geeft de klant toestemming aan Mijnvakantiecoach.nl om zijn/haar creditcard gegevens te gebruiken om de boekingen in zijn/haar naam te maken, dient de klant zijn/haar creditcardgegevens in het aanmeldingsformulier in te vullen. Om de veiligheid van de creditcardgegevens te garanderen, wordt alleen een gedeelte van de gegevens in het aanmeldingsformulier aangevraagd. De CVC code wordt telefonisch doorgegeven.

Kiest de klant liever een betaling met de creditcard van Mijnvakantiecoach, zullen de kosten aan de klant gefactureerd worden onder de vermelding van Doorbelastenkosten. Deze dienen per omgaande betaald te worden.

In beide gevallen, ontvangt de klant een bevestiging van boeking voor elk onderdeel van de reis op het moment van boeken met een overzicht van de prijs.

Voor vertrek ontvangt de klant een factuur voor de bemiddelingskosten van de vakantiecoach.  De bemiddelingskosten worden berekend over de totale reissom inclusief vluchten.

Bij niet tijdige betaling ontvangt de klant een schriftelijke aanmaning en heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag direct over te maken. Als betaling uitblijft wordt de overeenkomst geannuleerd. Vervolgens worden alle losse onderdelen van de reis gecanceleerd volgens de voorwaarden van de betreffende reisorganisatie(s). Mijnvakantiecoach.nl  zal het bedrag van de factuur plus 100,00 eur annuleringskosten verrekenen met de bedragen die na annulering teruggestort kunnen worden.

 

VALUTA OMZETTINGEN

De bedragen die van de klants creditcard afgeboekt worden voor bepaalde diensten in het buitenland zijn het resultaat van een omrekening vanuit een vreemde valuta. Het uiteindelijk met de creditcard verrekende bedrag kan daarom afwijken, afhankelijk van de gehanteerde koers. Deze zal echter niet meer dan 3% moeten zijn. De bemiddelingskosten van de vakantiecoach worden berekend op basis van de geldende dagkoers op http://www.xe.com op de datum van de boeking.

 

DE BEMIDDELINGSKOSTEN VAN MIJNVAKANTIECOACH.NL

De factuur voor de bemiddelingskosten wordt pas gestuurd als alle verschillende losse onderdelen van de reis geboekt zijn. Voor een overzicht van de bemiddelingskosten, zie Bemiddelingskosten. De diensten van Mijnvakantiecoach.nl eindigen op het moment dat de klant de reisbescheiden ontvangt. Natuurlijk is Mijnvakantiecoach.nl altijd bereid om zijn klanten advies te geven op een later moment van zijn/haar reis en ook tijdens de reis zelf.

 

BTW OP DE BEMIDDELINGSKOSTEN

Voor reizen zonder vluchten of vluchten binnen de EU, reizen binnen Nederland, incoming reizen binnen NL en de EU wordt geldt het BTW tarief van 21%.

Voor reizen met vluchten buiten de EU wordt een BTW tarief van 0% gehanteerd. 

 

REISONDERDELEN DIE NIET MET DE CREDITCARD GEBOEKT KUNNEN WORDEN

Op de factuur van de bemiddelingskosten en met betaling met eigen creditcard, kunnen bepaalde overige kosten vermeld worden. Het betreft kosten van losse onderdelen van de reis die niet met uw creditcard betaald konden worden. Deze kosten heeft Mijnvakantiecoach.nl voor de klant voorgeschoten en dienen door de klant betaald te worden als Doorbelastenkosten.

 

REISDOCUMENTEN EN INENTINGEN

Mijnvakantiecoach.nl zal proberen, wanneeer mogelijk, om informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied te verstreken. 

Toch zal de reiziger zelf bij de betrokken instanties de nodige informatie opvragen. De verantwoordelijkheid voor het beschikken over de vereiste en geldige reisdocumenten ligt bij de reiziger. Bij het ontbreken van enig (geldig) document komen alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger. Meer informatie kunt u vinden op Tips & Links.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Mijnvakantiecoach.nl kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van diensten van derden. De relatie, en dus de overeenkomst, bestaat uitsluitend tussen de leverancier van elk reisonderdeel en de klant zelf. Dit betekent dat de regeling pakketreizen niet toepasselijk is.

Mijnvakantiecoach.nl is verplicht tot een professionele uitvoering van de overeenkomst, maar is niet aansprakelijk bij schade van eigendommen, natuurrampen, politieke omstandigheden, ziekte van de reiziger, diefstal en verlies, vertragingen en wijzigingen in vliegschemas of overmachtsituaties.

Indien de reis voor vertrek of tijdens de reis geannuleerd moet worden wegens overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, zwaar politieke onrust, is daarvoor Mijnvakantiecoach.nl niet aansprakelijk en de reiziger kan geen verzoek voor compensatie indienen. Natuurlijk is Mijnvakantiecoach.nl altijd bereid om de klant te adviseren en te helpen.

Voor repatriëring raden wij u om een reisverzekering af te sluiten.

 

VERZEKERING

Mijnvakantiecoach.nl biedt geen verzekeringsmogelijkheden aan maar het wordt aangeraden om zelf een verzekeringspolis af te sluiten met repatriëring. Mijnvakantiecoach.nl kan u wel adviseren. Meer informatie kunt u vinden op Tips & Links.

 

WIJZIGINGEN/ ANNULERING DOOR DE REIZIGER / MIJNVAKANTIECOACH.NL

Voor wijzigingen/annulering van diensten na de totstandkoming van de overeenkomst gelden alleen de voorwaarden van de betreffende leverancier(s). Mijnvakantiecoach.nl dient de klant op de hoogte te stellen van de bepalingen en kosten welke de leverancier(s) hanteren bij wijzigingen en/of annulering van de dienst.

 

De reeds aan Mijnvakantiecoach.nl betaalde opdrachtskosten zijn in geval van annulering niet restitueerbaar. De bemiddelingskosten voor de al door Mijnvakantiecoach.nl geboekte reisonderdelen dienen dan ook door de klant betaald te worden.

 

Per wijziging van een al geboekte dienst worden naast de eventuele meerkosten van de leverancier, 30,00 eur wijzigingskosten doorberekend.

De meerkosten en wijzigingskosten dienen per omgaande betaald te worden.

Bij annulering van reeds geboekte diensten, worden er annuleringskosten van 50.00 eur per boeking doorberekend.

Bij annulering van nog niet geboekte diensten, waarvoor de klant wel al opdracht heeft gegeven, worden geen annuleringskosten doorberekend. Maar deze worden alsnog in de totale reissom meegerekend voor het berekenen van de bemmidelingskosten die wel voldaan dienen te worden.

Kosten zoals reiskosten (vliegtickets, autohuur etc...), verblijfskosten, telefoonkosten... waarvoor geen volledige bedrag bij de leverancier terug gehaald kan worden, worden niet gerestitueerd. De klant mag vervolgens geen terugbetaling van deze kosten eisen.

Bij annulering van diensten gelden alleen de voorwaarden van de betreffende leverancier(s). Met betaling door Mijnvakantiecoach.nl, zullen wij het bedrag van de factuur van de bemiddelingskosten plus 100,00 eur annuleringskosten verrekenen met de bedragen die na annulering teruggestort kunnen worden. Met betaling met eigen creditcard dient de klant het bedrag van de factuur van de bemiddelingskosten plus 100.00 eur annuleringskosten per omgaande te betalen.

 

VLUCHTINFORMATIE

Bij boeking van een vlucht worden de geplande vluchttijden vermeld.

Deze tijden zijn echter altijd onder voorbehoud van wijziging. In het geval van wijziging zal Mijnvakantiecoach.nl altijd kosteloos de reis proberen aan te passen. 

Mijnvakantiecoach.nl is niet aansprakelijk als de reiziger het aangeboden alternatief niet accepteert en is geen reden voor annulering van de reis.

 

KLACHTEN

Klachten tijdens de reis moeten direct aan de leverancier van de betreffende dienst worden gemeld. Mijnvakantiecoach.nl is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van diensten van derden. Wel kan Mijnvakantiecoach.nl u helpen met de afhandeling van uw klacht.

Klachten over de prestaties van uw vakantiecoach zelf, kunt u direct aan Mijnvakantiecoach.nl in Nederland sturen. Mijnvakantiecoach.nl is alleen financiël aansprakelijk voor het bedrag van de bemiddelingskosten die door de klant is betaald. In het geval van klacht over een reisonderdeel die door Mijnvakantiecoach.nl is geboekt in naam van de klant, kan de klant maximum het betaalde bedrag bemiddelingskosten voor dit reisonderdeel eisen.

 

BESCHERMING VAN DE KLANT

ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) vertegenwoordigt (Zaken)reisbureaus en touroperators. Als facilitator van gekoppelde reisarrangementen hoort MijnVakantieCoach.nl niet aan dit soort reisorganisaties. Vervolgens vallen onze activiteiten niet onder de ANVR voorwaarden.

Omdat u rechtstreeks aan de verschillende dienstverleners betaalt, loopt u geen risico in het geval van faillisement van Mijnvakantiecoach.nl. Vervolgens is de aansluiting aan SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) om insolventie van onze reisorganisatie te beschermen ook overbodig.

Dat betekent niet dat u zonder garanties op vakantie gaat. U krijgt uiteindelijk de garanties van elk dienstverlener.

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS EN CREDIT CARD GEGEVENS

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt en dat organistaties zorgvuldig omgaan met klantgegevens.

U erkent dat u persoonlijke gegevens aan ons hebt verstrekt via het aanmeldingsformuilier, om de reisonderdelen van uw reis te kunnen boeken. Deze gegevens worden alleen voor de volgende doeleinden gebruikt: het verrichten van boekingen zoals vluchten, treintickets en bustours, hotels, autoverhuur en andere reisdiensten zoals activiteiten, entree tickets naar bezienswaardigheden etc. Voor deze doeleinden staat u ons toe om dergelijke gegevens bij te houden en te gebruiken. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingactiviteiten zonder uw voorafgaande toestemming. Na afloop van uw reis worden deze gegevens in een versleuteld bestand opgeslagen die alleen door Mijnvakantiecoach.nl geopend kan worden.